Våra kunder

Här är exempel på några av våra kunder – och deras motiv att arbeta med oss och Visma.net.

Läkemedel: Trimb Healthcare, omsättning 500 - 1 000 msek

Läkemedel: Trimb Healthcare, omsättning 500 - 1 000 msek

Trimb Healthcare utvecklar, säljer och marknadsför receptfria läkemedel och hälsoprodukter och finns representerade på flera europiska marknader.

Trimb behövde ett logistkbaserat affärssystem som kunde leverera en plattform i flera europiska länder. Vidare behövde företaget kunna arbeta med flera språk i samma skal och ville synkronisera sina register. Ett ytterligare krav var att man behövde kunna följa produkternas batchnummer från lagerprocessen, hela vägen från inköp till kund. Ett molnbaserat affärssystem var en grundförutsättning. Visma.net var det affärsystem som klarade av att uppfylla Trimbs kravspecifikation.

Read more

IR-teknik börsnoterat: JonDeTech Sensors

IR-teknik börsnoterat: JonDeTech Sensors

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

För att möjliggöra en global utrullning av produktion och logistik samt klara en snabb tillväxt behövde företaget investera i ett flexibelt och kraftfullt affärssystem. Visma.net var det affärssystem motsvarade kravspecifikationen.

Read more

Distribution: Blomsterboda, omsättning 500 - 1 000 msek

Distribution: Blomsterboda, omsättning 500 - 1 000 msek

Blomsterboda är en koncern som levererar helhetslösningar för blomsteravdelningar i dagligvaruhandeln.

Koncernen hanterar mycket stora mängder leverantörsfakturor och var i behov av att automatisera flödet av leverantörsfakturor, dels för inkommande fakturor, dels för betalningar. Valet av affärssystem föll på Visma.net med stöd för Autoinvoice/InExchange (e-faktura), Approval (attest) och Autopay.

Read more

Fastigheter börsnoterat: Prime Living omsättning 250 - 500 msek

Fastigheter börsnoterat: Prime Living omsättning 250 - 500 msek

Prime Living producerar och förvaltar bostäder. Företaget är specialiserat på prefabricering av bostäder.

Prime Living var i behov av att automatisera det växande flödet av leverantörsfakturor. Lösningen blev Visma.nets elektroniska fakturering (Autoinvoice),elektroniska attestflöden (Approval) och direkta koppling till banken med automatiska betalningar (Autopay).

Read more

Vårdbolag: Aqua Dental, omsättning 250 - 500 msek

Vårdbolag: Aqua Dental, omsättning 250 - 500 msek

Aqua Dental är en expansiv företagsgrupp med tandläkarpraktiker i Stockholm och Göteborg.

Företaget behövde synkronisera ekonomisk information från sina journalsystem till affärssystemet och automatisera momshanteringen som delvis fungerar annorlunda inom vårdsektorn. Behovet var också stort att automatisera sin leverantörsfakturaflöden. Visma.net med Autoinvoice, Approval och Autopay blev lösningen.

Read more

IT-återsäljare: Techster, omsättning 100 - 250 msek

IT-återsäljare: Techster, omsättning 100 - 250 msek

Techster är en leverantör av IT-lösningar till både privata företag och offentlig sektor.

För Techster är det viktigt att ha en affärssystemslösning som klarar av att hantera serienummer i hela logistikflödet från leverantör till kund. Logistiklösningen ska också klara av både direktleveranser från distributörer och egen lagerhållning. En molnlösning var självklar eftersom man vill ha flexibiliteten att arbeta överallt och inte vara beroende av egna servrar.

Read more

Distribution: MTD Morgontidig Distribution, omsättning 100 - 250 msek

Distribution: MTD Morgontidig Distribution, omsättning 100 - 250 msek

MTD är ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige. De delar bland mycket annat ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar och magasin.

MTD hade behov av ett affärssystem med en sammankopplad ekonomi och logistik. Dessutom ville man inte uppdatera sina servrar och valde därför ett molnbaserat affärssystem – Visma.net blev lösningen. Det fanns också ett behov att automatisera och schemalägga transaktioner.

Read more

Rekrytering: Teamtailor, omsättning 100-250 msek

Rekrytering: Teamtailor, omsättning 100-250 msek

Teamtailor är allt du behöver för att rekrytera framgångsrikt. Attrahera kandidater samtidigt som du marknadsför din arbetsplats. Det blir inte enklare än så.

Företaget behövde koppla ihop sitt CRM med ett affärssystem som klarade av avtalshantering. Lösningen blev en API-koppling mellan Pipedrive och Visma.net. Avtalsmodulen i Visma.net hanterade sedan de krav som Teamtailor hade på rapportering och uppföljning av avtal.

Read more

Grafisk produktion: Sweprod, omsättning 100 - 250 msek

Grafisk produktion: Sweprod, omsättning 100 - 250 msek

Sweprod är en av Skandinaviens ledande leverantörer av grafik för industrin.

När företaget sökte efter ett nytt affärssystem för att effektivisera verksamheten föll valet på en molnbaserad lösning och Visma.net. Företagets behov ar främst att automatisera ekonomiprocesser.

Read more

Distribution: Personverktyg, omsättning 20 - 100 msek

Distribution: Personverktyg, omsättning 20 - 100 msek

Personverktyg förser entreprenad, åkeri, skog/lantbruk, verkstäder samt återförsäljare i Sverige med verktyg och förnödenheter.

Genom Visma.net har man fått full kontoll på distributionen av verktyg till kunderna, fösäljningsstatisktiken per säljare och orderrutinerna. Personverktyg migrerade från Mamut till Visma.net och fick på köpet en automatisering av ekonomirutinerna

Read more

Webbshop och logistikprojekt: Personverktyg och Condor Werkzeug

Webbshop och logistikprojekt: Personverktyg och Condor Werkzeug

Bilverktyg.nu är en del av Condor werkzeug. Tyska kvalitetsverktyg utan mellanhänder.

Med ett mycket stort utbud av kvalitetsartiklar inom verkstadsbranschen var det nödvändigt att hitta en enkel och användarvänlig integrationslösning. Sagt och gjort. Från Bilverktyg.nu har en direkt integration skapats till Visma.net ERP som hanterar artiklar, priser, kunder, kampanjer och leveranser av paket.

Projektet genomfördes i samarbete med API-partnern Visionmate.

Read more

IT-återförsäljare: Tutus Data, omsättning 20 - 100 msek

IT-återförsäljare: Tutus Data, omsättning 20 - 100 msek

Tutus Data levererar säkerhetslösningar till företag, myndigheter och militären.

Tutus Data växer och har behov av ett större affärssystem som kan sköta betalningsströmmarna och kopplas till det egna produktionssystemet.

Read more

Företagsgrupp: Aremo Group, omsättning 20 - 100 msek

Företagsgrupp: Aremo Group, omsättning 20 - 100 msek

Aremo har sin grund i klottersanering, men omfattar idag flera andra verksamheter, t ex reseförsäljning.

Genom att byta affärssystem till Visma.net har de skapat en effektivare organisation som lett till betydliga administrativa kostnadsbesparingar.

Read more

IT-återförsäljare: Online Partner, omsättning 20 - 100 msek

IT-återförsäljare: Online Partner, omsättning 20 - 100 msek

Online Partner levererar lösningar för de organisationer som vill använda Googles molnbaserade produktivitetsverktyg.

Att själva använda molnbaserade system är alltså en självklarhet. Online Partner hade också behov av kontrollera och följa logistikflödet. På ett enkelt sätt knyta ihop och följa säljordrar, inköpsordrar och utleveranser.

Read more

Distributör: Klong, omsättning 20 - 100 msek

Distributör: Klong, omsättning 20 - 100 msek

Klongs vision är att skapa en unik och nydanande kollektion där produkterna var och en för sig har möjlighet att bli framtida klassiker.

Företaget växer snabbt och var i behov av ett flexibelt affärssystem med en effektiv lagerhantering och automatiserade ekonomiprocesser.

Read more

Distributör och butik: Brehmer Maskin AB, omsättning 10 - 20 msek

Distributör och butik: Brehmer Maskin AB, omsättning 10 - 20 msek

Brehmer Maskin AB är ett företag i maskin & verktygsbranschen med över 30-års erfarenhet.

Företaget ville konvertera från Visma Admin till Visma.net ERP för att slippa egna servar och automatisera sina ekonomi- och logistikprocesser. Stort fokus lades på att underlätta artikelpriser och lagerhantering.

Read more

Tillverkningsindustri: 2-Con, omsättning 20 - 100 msek

Tillverkningsindustri: 2-Con, omsättning 20 - 100 msek

2-Con är specialister på utveckling, reparation, underhåll, komponenttillverkning och användning av produktionsanläggningar.

2-Con vill ha en flexibel systemlösning utan att behöva investera i infrastruktur. En molnlösning passar bra för att hålla nere fasta kostnader. Visma.net blev den naturliga lösningen.

Read more

IT-återförsäljare: Dialing Sweden, omsättning 10 - 20 msek

IT-återförsäljare: Dialing Sweden, omsättning 10 - 20 msek

Dialing Sweden tillhandahåller ett webbaserat säljstöd för verksamheter som bedriver sin försäljning med telefonen som verktyg.

Dialing Sweden växer och vill därför effektivisera de administrativa processerna. Viktiga processer för effektivisering har t ex varit schemaläggning av återkommande transaktioner såsom fakturering och byggande av skräddarsydda rapporter.

Read more

Fastighetsservice: Drott & Co, omsättning 10 - 20 msek

Fastighetsservice: Drott & Co, omsättning 10 - 20 msek

Drott & Co arbetar med facility services, det vill säga hjälper företag med städservice och fönsterputsning, kontorsservice, fastighetsservice, vaktmästeri, reception, transporter och flyttservice.

De ville ha ett affärssystem för att automatisera sina ekonomirutiner som dessutom var plattformsoberoende och molnbaserat.

Read more

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy