Våra kunder

Här är exempel på några av våra kunder – och deras motiv att arbeta med oss och Visma.net.

Tutus Data AB

Tutus Data AB

Tutus Data AB levererar säkerhetslösningar för kunder som har seriösa behov av datasäkerhet. Deras kunder finns bland företag, myndigheter och inom militären.

Tutus Data växer och behöver ett större affärssystem som kan sköta betalningsströmmarna och kopplas till det egna produktionssystemet.

Gotti

Gotti

Gotti är en restaurang i Arninge, Täby, som serverar luncher, helgbufféer och bedriver cateringverksamhet.

Företaget ville skapa automatkonteringar och få kontroll på leverantörsfakturorna. En annan viktig lösning var att man ville importera data från kassasystemet eftersom hela intäktssidan redan hanteras där, från kortbetalningar till fakturering.

Techster AB

Techster AB

Techster AB är en leverantör av IT-lösningar till både privata företag och offentlig sektor. De är fokuserade på infrastruktur i datacentret - server, datalagring, nätverk och säkerhet.

För Techster är det viktigt att ha en affärssystemslösning som klarar av att hantera serienummer i hela logistikflödet från leverantör till kund. Logistiklösningen ska också klara av både direktleveranser från distributörer och egen lagerhållning. En molnlösning var självklar eftersom man vill ha flexibiliteten att arbeta överallt och inte vara beroende av egna servrar.

Drott & Co

Drott & Co

Drott & Co arbetar med facility services, det vill säga hjälper företag med städservice och fönsterputsning, kontorsservice, fastighetsservice, vaktmästeri, reception, transporter och flyttservice.

De ville ha ett affärssystem för att automatisera sina ekonomirutiner som dessutom var plattformsoberoende och molnbaserat.

2-Con AB

2-Con AB

2-Con AB är specialister på utveckling, reparation, underhåll, komponenttillverkning och användning av produktionsanläggningar.

2-Con vill ha en flexibel systemlösning utan att behöva investera i infrastruktur. En molnlösning passar bra för att hålla nere fasta kostnader. Visma.net blev den naturliga lösningen.

Online Partner AB

Online Partner AB

Online Partner AB är den självklara partnern för alla organisationer som vill använda Googles molnbaserade produktivitetsverktyg.

Att själva använda molnbaserade system är alltså en självklarhet. Online Partner hade också behov av kontrollera och följa logistikflödet. På ett enkelt sätt knyta ihop och följa säljordrar, inköpsordrar och utleveranser.

Dialing Sweden AB

Dialing Sweden AB

Dialing Sweden AB tillhandahåller ett webbaserat säljstöd för verksamheter som bedriver sin försäljning med telefonen som verktyg.

Dialing Sweden växer och vill därför effektivisera de administrativa processerna. Viktiga processer för effektivisering har t ex varit schemaläggning av återkommande transaktioner såsom fakturering och byggande av skräddarsydda rapporter.

Aremo Sanering AB

Aremo Sanering AB

Aremo har växt och byggt upp stora resurser, ledande kompetens och en effektiv organisation. Företaget har sin grund i klottersanering, men omfattar idag i stort sett allt som kan utföras med hjälp av en högtryckstvätt och lite till. Företaget genomför årligen över 15 000 insatser för fler än 600 kunder inom såväl offentlig som privat sektor.

Genom att byta affärssystem har de skapat en effektivare organisation som leder till betydliga administrativa kostnadsbesparingar.

Sweprod Graphics AB

Sweprod Graphics AB

Sweprod Graphics är en av Skandinaviens ledande leverantörer av grafik för industrin.

När företaget sökte efter ett nytt affärssystem för att effektivisera verksamheten föll valet på en molnbaserad lösning och Visma.net.

MTD Morgontidig Distribution AB

MTD Morgontidig Distribution AB

MTD är ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige. De delar bland mycket annat ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar och magasin.

MTD hade behov av ett affärssystem med en sammankopplad ekonomi och logistik. Dessutom ville man inte uppdatera sina servrar och valde därför ett molnbaserat affärssystem – Visma.net blev lösningen. Det fanns också ett behov att automatisera och schemalägga transaktioner.

Stockholm Dental Group AB

Stockholm Dental Group AB

Stockholm Dental Group AB är en företagsgrupp med flera tandläkarpraktiker.

Företaget ville på ett enkelt sätt importera redan befintlig ekonomisk information från sina patientjournalsystem till ett affärssystem. Med ett eget intelligent affärssystem fick man kontroll över transaktionerna på intäktssidan och en automatisering av hanteringen av leverantörsfakturorna. Visma.net blev det självklara svaret på detta.

Aqua Dental

Aqua Dental

Aqua Dental är en företagsgrupp med tandläkarpraktiker i Stockholm och Göteborg.

Företaget behövde synkronisera ekonomisk information från sina journalsystem till affärssystemet och automatisera momshanteringen som fungerar annorlunda i företaget. Visma.net blev lösningen.

WBE Travel

WBE Travel

WBE Travel AB är en event- och företagsresebyrå.

De har valt att satsa på ett molnbaserat affärssystem för sin enkelhet, åtkomst och effektivitet. Visma.net passade bra.

Personverktyg AB

Personverktyg AB

Personverktyg förser entreprenad, åkeri, skog/lantbruk, verkstäder samt återförsäljare i Sverige med verktyg och förnödenheter.

Genom Visma.net har man fått full kontoll på distributionen av verktyg till kunderna, fösäljningsstatisktiken per säljare och orderrutinerna. Personverktyg migrerade från Mamut till Visma.net och fick på köpet en automatisering av ekonomirutinerna

Prime Living

Prime Living

Prime Living producerar och förvaltar bostäder. Företaget är specialiserat på att utnyttja de fördelar som prefabricering av bostäder i fabrik innebär och har tagit fram montering och anslutningar på byggplatsen som kortar byggtider och minimerar fel i produktionen.

Prime Living vill automatisera hanteringen av leverantörsfakturorna. Lösningen i Visma.net är att använda sig av elektronisk fakturering (Autoinvoice),elektroniska attestflöden (Approval) och direkt koppling till banken med automatiska betalningar (Autopay).

Klong Intermestic AB

Klong Intermestic AB

Klongs vision är att skapa en unik och nydanande kollektion där produkterna var och en för sig har möjlighet att bli framtida klassiker. Utmaningen är att skapa produkter med egen och vacker formgivning som tillför något oväntat. Och bestående.

Företaget växer och var i behov av ett flexibelt affärssystem med en effektiv lagerhantering.

Trimb Healthcare AB

Trimb Healthcare AB

Trimb Healthcare AB utvecklar, säljer och marknadsför receptfria läkemedel och hälsoprodukter. Koncernen fokuserar på nya innovativa produkter som ersätter befintliga och finns representerade på flera europiska marknader.

Trimb behövde ett logistkbaserat affärssystem som kunde leverera en plattform i flera europiska länder. Man behövde kunna arbeta med flera språk i samma skal och ville synkronisera sina register. Ett ytterligare krav var att man behövde kunna följa produkternas batchnummer från lagerprocessen, hela vägen från inköp till kund. Ett molnbaserat affärssystem var självklart. Visma.net det affärsystem som klarade av att uppfylla kravspecifikationen.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy