GDPR

Integritetspolicy

Intrapoint följer GDPR

GDPR-General Data Protection Regulation är en ny dataskyddslag som gäller inom hela EU från den 25 maj i år. Vi vill skapa ett bra samarbete med våra kunder, leverantörer, partners och affärskontakter och för att kunna ge bästa service behöver vi samla in, behandla och spara personuppgifter som är relevanta för vår affärsrelation.

Därför behöver vi vissa personuppgifter på våra kontaktpersoner, bland annat för vårt implementationsarbete med information till affärssystemen och när vi hanterar supportärenden. Uppgifterna används även för att kunna fakturera, registrera order och leveranser samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter:

  • Namn på våra kontaktpersoner
  • Kontaktpersoners arbetsadress
  • Kontaktpersoners arbetstelefonnummer
  • Kontaktpersoners E-postadress
  • Uppgifter om köphistorik
  • Information om avtal, samarbetsform, order och fakturering
  • Uppgifter såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar samt liknande information som krävs för att hantera vårt kundåtagande

Vi sparar inte personuppgifter längre än det finns behov för inom det relevant användningsområde och projekt. Vid avslutat samarbete, användningsområde och projekt raderas uppgifterna senast inom 3 år. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Så skyddar vi dina uppgifter:

Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på säkra servrar hos oss eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

Dina rättigheter:

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig.

Om du har fler frågor kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta Intrapoint på telefon: 08-120 133 33 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy