Avdragsgill moms för vårdbolag

Vi bloggar vidare om några av de speciallösningar för mervärdesskatt som vi gjort under 2018. Här är ett exempel som berör vårdbolag där delar av verksamheten är momsbelagd.

En av våra kunder är en vårdkoncern med praktiker både i Stockholm och Göteborg. Vård är normalt inte momsbelagt men däremot vid försäljning av vissa vårdprodukter och viss kosmetisk vård inträder momsskyldighet. På motsvarande sätt blir då produkter som används i kosmetiskt syfte avdragsgilla. Detta kan förstås vara svårt att följa upp eftersom flera av produkterna används både i momsfri och momsbelagd vård. Alltså tangerar produkterna varandra i den dagliga användningen och då kan det som i detta fall vara enklare att få ett beslut av Skatteverket om en schablonmässig avdragsgill momssats. Sättet att få igenom schablonen och hur man kan räkna är förstås individuellt beroende på verksamhet. I detta exempel leker vi med tanken att vi har schablonmässig avdragsgill momssats på 5% på alla inköp.

Det här innebär att vi i Visma.net ERP behöver en ny momskod för inhemska inköp på 5%. Det är i sig inte några större konstigheter. Men vi vill också att momskoden genereras automatiskt direkt på leverantörsfakturan från fakturainkorgen eller om vi skapar den själva. Sedan ska den som vanligt landa på momsrapporten under ingående moms. Hur blir det då med produktinköp från utländska leverantörer? I detta fall blir det en skillnad mellan i den omvända momsen, dvs mellan ingående momsbelopp 5% och utgående 25%. Företaget ska betala den skillnaden och vi vill förstås att kostnadsbeloppet justeras automatiskt när vi gör leverantörsfakturan. Kostnadsbeloppet ska helt enkelt debiteras på det använda kostnadskontot. I momsrapporten ska de ingående momsen 5% redovisas under ingående moms och den utgående momsen 25% ska föras in på rutan för beräknad utgående moms 25% omvänd skattskyldighet. Redovisningen av varuinköpet ska ske med nettobelopp och där ska skillnaden ingå, dvs i klartext produktbeloppet plus fakturans belopp. Vårdföretaget får på sätt tillgodogöra sig schablonmomsen.

Vi automatiserade hela processen från fakturainkorg till momsrapport och fick dessutom momsrapporteringen att fungera med inköp från utlandet. Kontakta oss gärna om den här typen av lösning intresserar er.

Blogg

Nöjda kunder

Nöjda kunder är alltid roligt.

Visma Software har publicerat ett kundcase på sin hemsida. Kunden är Aqua Dental som är en mycket expansiv tandläkargrupp och implementationen av Visma.net har utförts av Intrapoint. 

Rickard Grape - Årets Visma.net-konsult 2018

Motivering: "Denna kompetenta och engagerade konsult har en förmåga att med kombinationer av funktionalitet hitta nya användningsområden för Visma.net. Genom att utnyttja möjligheterna med integrationer till fullo lyckas han skapa kundvärde utöver det vanliga."

Webbshopsintegration mot Visma.net ERP

Internethandeln ökar snabbt och det ställer högre krav på effektiva logistik- och e-handelslösningar.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy