Vinstmarginalbeskattning för resebyråer

Det faktum att momsen i Visma.net ERP är uppbyggt på koder, till skillnad mot många andra affärssystem där momsen är knuten till konton, ger ger stora möjligheter till speciallösningar för att hantera moms. Vi kommer att blogga om några av de speciallösningar för mervärdesskatt som vi gjort under 2018.

Vi har precis genomfört ett Visma.net-projekt för ett reseföretag med stöd för vinstbeskattning. Ett reseföretag uppträder vanligtvis som förmedlare och vid försäljning av tjänster gäller därför vissa specialbestämmelser. Bland annat tillämpas marginalbeskattning vid försäljning. Det innebär att resebyrån betalar moms på vinstmarginalen. Ett reseföretag kan välja mellan att använda faktisk vinstmarginal och schablonmarginal. Dock kan man inte använda båda samtidigt under ett och samma räkenskapsår. Vinstmarginalreglerna gäller också bara för resor inom EU. I vårt fall använde sig kunden av schablonbeskattning.

Det gällde alltså att hitta en automatisk lösning för vinstbeskattningsunderlaget, den moms som ska påföras och den icke momsbelagda försäljningen. Dels ska fakturan på ett enkelt sätt kunna genereras med rätt information till kunden, dels ska momsrapporten fånga upp schablonmarginalen, vinstbeskattningsunderlaget och vinstmarginalmomsen korrekt. Allt detta ska naturligtvis ske automatiskt och momsrapporten ska vara fullständig när det är dags för momsredovisning.

Låt oss ta ett exempel: Om vi tänker oss att priset för ett researrangemang är 100 000 kr. Schablonmarginalen inklusive moms beräknas till 100 000 kr * 13 % = 13 000 kronor. Vinstmarginalmomsen på resan är 20 % * 13 000 kr = 2 600 kronor och momsunderlaget 80 % * 13 000 kr = 10 400 kronor. Om vi bortser från vilka konton vi använder så ska momskoderna i Visma.net ERP byggas så att 87 000 kronor (100 000-2 600-10 400) redovisas i ruta 42 (Övrig försäljning), 10 400 kronor i ruta 07 (Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning) och 2 600 kronor ska ingå i ruta 10 (Utgående moms 25%).

Eftersom kombinationen zon och skattekategori skapar själva momskoden styr vi de olika beloppen och momsunderlaget direkt till rätt position i rapporten från fakturan. Kunden behöver aldrig bekymra sig om momsrapporten stämmer eller ej utan hela flödet är helt automatiserat. Vinstmarginalbeskattningsreglerna gäller dessutom inom hela EU (även om reglerna är något luddiga) vilket betyder att lösningen måste fungera även vid fakturering till en EU-kund - vilket den självklart gör. Kontakta oss gärna om den här typen av lösning intresserar er.

Blogg

Nöjda kunder

Nöjda kunder är alltid roligt.

Visma Software har publicerat ett kundcase på sin hemsida. Kunden är Aqua Dental som är en mycket expansiv tandläkargrupp och implementationen av Visma.net har utförts av Intrapoint. 

Rickard Grape - Årets Visma.net-konsult 2018

Motivering: "Denna kompetenta och engagerade konsult har en förmåga att med kombinationer av funktionalitet hitta nya användningsområden för Visma.net. Genom att utnyttja möjligheterna med integrationer till fullo lyckas han skapa kundvärde utöver det vanliga."

Webbshopsintegration mot Visma.net ERP

Internethandeln ökar snabbt och det ställer högre krav på effektiva logistik- och e-handelslösningar.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy