Uppdateringar i Visma.net

Visma.net ERP Financials och Visma.net ERP Logistics version 6.1.3

Några nyheter i version 6.13 som släpptes den 2017-12-16:

 • Supportpanelen: Hjälpen i supportpanelen är nu sammanhangskänslig, vilket innebär att när du öppnar supportpanelen visas hjälpen för den sida som du befinner dig på
 • Hjälpen har utökats och kompletterats gällande Redovisning, Kundreskontra och Leverantörsreskontra med bl a fältbeskrivningar
 • Du har nu möjlighet att editera fakturorna avseende avtalsfakturering, så att information om avtalet kan skrivas ut på fakturan
 • Nya funktioner i Försäljningsorder avseende strukturartiklar:
  • Se antalet strukturartiklar tillgängliga för montering
  • Montera en strukturartikel direkt i försäljningsordern
  • Se specifikation för strukturartikel direkt i försäljningsordern
  • Ny inställning för att kunna se kostnaden för strukturartikel baserad på komponenterna

Visma.net Financials och Visma.net Logistics version 6.1.2

Exempel på nyheterna:

 • Validering av BIC och IBAN innan du laddar upp betalningar eller direktdebitering till AutoPay
 • Redigering av kontoinformation
 • Uppladdning av statusfiler för kundåterbetalningar i betalningsinformationen från Autopay-skärmen
 • I kundreskontran försvinner skärmen för enkla fakturor
 • Validering av leverantörs-ID för att undvika dubbletter
 • Nya rapporter för KIT-montering: plocklista och orderbekräftelse
 • Kostnadsberäkning för ej lagerförda KIT-artiklar
 • Möjlighet att skicka leveransbekräftelser för flera transporter samtidigt via e-post
 • Nya ämnen har lagts till i supportpanelens onlinehjälp:
  • Ekonomi: Anläggningstillgångar
  • Logistik: Lager, Försäljning, Inköp
  • Integration: Import/Export
  • Anpassning: Generiska frågor

Visma.net Financials och Visma.net Logistics version 6.1.1

Exempel på några av nyheterna:

 • Extra varning vid reversering i Redovisningen
 • Flera kundinbetalningar från samma kund och på samma datum, uppdateras automatiskt
 • Förälder barn relation mellan kundposter, gör det möjligt att bland annat automatiskt registrera inbetalning från en kund (förälder) för faktura utställd till annan kund (barn)
 • För Försäljningsorder och Inköpsorder finns nu möjlighet att sortera rader efter eget behov och inte efter den ordning rader registreras

Visma.net Financials version 6.1.0

Den här versionen innehåller nya funktioner, förbättringar och buggfixar.

 • Kopiera rapporter och förfrågningar
 • Förbättrade momsfunktioner
 • Översikt av fakturor som skickats via AutoInvoice
 • Ändra Kund ID på säljordrar
 • Kundåterbetalningar via AutoPay
 • Överföring av gods i 2 steg

Behörighetsinställningar och nya tillägg för Dashboard i verion 6.0.1

För ökad kontroll kan du nu ange åtkomsträttigheter för varje enskild Dashboard. Med två nya element, Mättal för KPIer och Trender för KPIer, kan du dessutom få ut ännu mer information till ditt Dashboard.


Nytt utseende i vesrion 6.0.1

För att ge dig en bättre användarupplevelse har vi implementerat nya typsnitt, färger och grafiska element i Visma.net Financials and Visma.net Logistics.


Pivottabeller i version 6.0.1

Funktionaliteten i Förfrågningar har utökats med stöd för Pivottabeller, vilket gör att du kan aggregera och summera data/information på ett nytt sätt.


Återbetalning till kund via Visma.net AutoPay i version 6.0.1

Nu kan du göra Kreditfakturor och Förskottsbetalningar i Visma.net Autopay. Allt som krävs är att skapa en Betalningsmetod som tillåter batchbetalning till kund och ange kontot som återbetalningen skall göras mot på kundkortet.


Alternativ momshantering vid inköp i version 5.3.2

Om du tycker det underlättar ditt arbete att beräkna momsen som en klumpsumma i huvudet istället för på rad-nivå så kan du göra detta i release 5.32. Du kan alltså registrera bruttosumman och momsbeloppet i huvudet och sedan kontera nettobeloppet på rad-nivå. Funktionen är tillgänglig i leverantörsreskontra/fakturor och när du gör transaktioner bank/likvidhanteringen. Det kräver några smärre inställningar i systemet, men det hjälper vi gärna till med.


Kreditfakturor i version 5.3.2

Nu är det också enklare att hantera dina kreditfakturor i Autopay. Matcha kredit- mot debetfakturor redan vid betalningsförslaget. Restbeloppet skickas direkt till banken via Autopay. Men tänk på att det inte får bli minusbelopp, det tar inte banken emot.


Proformafakturor i version 5.3.2

Vi har fått frågor om Proforma-fakturor. Efter senaste versionen kan vi nu skapa dessa och utskriften görs i fönstret för utleverans under försäljningsorder (Print Trade invoice).


RUT/ROT i version 5.3.2

Nu finns också stöd för RUT/ROT-avdrag i logistiken. Du kan skapa offert, order och faktura som visar kundens kostnad med avdrag för RUT/ROT.