Frågor och svar

Vi får ofta frågor från våra kunder – här presenterar vi frågor och svar på de frågor som kan vara intressant för fler.

Hur fakturerar jag en EU-kund utan tillgängligt VAT-nr?

En EU-kund har som standard zon EU-handel. Eftersom momsen styrs av kombinationen zon och kategori skapas det inte någon moms om zonen är EU. För att skapa moms på en EU-kund utan VAT.nr kan du antingen ändra zon eller skapa en ny kategori som ger moms i kombination med zon EU. Du kan även skapa en ny kundklass, dvs EU-kund med moms och klicka i zon 01.

Finns det något underlag för arbetsgången när det gäller bokslut i Visma.net?

Visma.net Ekonomi har inte någon funktionalitet för bokslut. Men om du går du till menyvalet "Stäng period" i redovisningen så finns det en lista på punkter som bör göras innan en period stängs. Att stänga året är egentligen bara detsamma som att stänga sista perioden. För att få en korrekt IB på det nya året så bör årets resultat bokas upp med en verifikation per den sista.

Vad är det för skillnad på Zon 03 och 05?

03 använder du på kunder och leverantörer utanför EU. 05 använder du när du ska registrera transaktioner med importmoms enligt de nya reglerna som gäller sedan 1 januari 2015.

Jag har en fråga beträffande momsrapporten. Rapportrad 23, ruta 42 övrig försäljning - där vill jag redovisa min momsfria inhemska omsättning. För närvarande är det registrerat 04 - inhemsk momsfri på dessa kunder. Men det går ju inte eftersom den är kopplad till kategori 12. Alltså blir allt momsfritt och inget hamnar i rapporten.

I standarduppsättningen så ger kombination av zon 04 och kategori 1-6 att omsättningen hamnar på rad 23. Så du ska inte behöva lägga till någon ny zon eller ändra något. Se bara till att ange någon av kategorierna 1-6 på raden. Det finns inte uppsatt någon standardkategori på zon 04 från början, men det går bra att sätta upp en där. Men använd inte kategori 12 på något som ska med i rapporten.

Jag periodiserar en hel del preliminär kostnader redan tidigt på räkenskapsåret, kostnader som sedan sträcker sig över hela året. Hur ska man på bästa sätt bokföra dessa?

En bra lösning är att skapa en återkommande transaktion. Skapa verifikationen för januari och gör den sedan till en återkommande transaktion och kör den månad för månad. På så vis kan du följa vilka transaktioner det är och behöver inte göra en ny för varje period. Transaktionerna kan med fördel också schemaläggas som att den automatisk körs t ex den 1:a i varje månad.

Skapa en verifikation, SPARA men frisläpp ej, gå till Åtgärder och välj Återkommande transaktion. Gör inställningar för hur ofta transaktion ska köras.

Vad exakt gör de fyra olika standardåtgärder för fakturainkorgen? Jag vill i vissa fall kunna kontera om och sedan skicka på attest.

Parkera - Om du vill kontera om och sedan skicka till på attest så ska du parkera, plocka upp fakturan i reskontran, ändra kontering och sedan skicka till Approval.

Frisläpp - Då kommer fakturan frisläppas direkt från inkorgen med den kontering den har när den skapas i inkorgen, du kan sedan inte skicka till Approval.

Skicka till Approval - Det innebär att du skickar direkt till Approval.

Behandla ej - Det innebär att du inte vill ta in fakturan i reskontran.

I inkorgen kan du även välja "Skapa faktura". Då kan du kontera och sedan skicka till Approval direkt. Det blir egentligen samma resultat som parkera.

Kan jag jobba i samma skal med olika databaser, dvs alla loggar in i samma skal och kommer åt sina respektive företag med sina behörigheter?

Ja, du kommer år alla företag och behörigheter under samma instans, dvs samma licens.

Kan man arbeta med olika språk inom samma skal? Vi har företag i flera länder och vill använda lokala kontoplaner, VAT etc.

Ja, du kan ha företag med olika språk i samma instans, dvs samma licens.

Kan jag också sätta språket till t ex svenska när jag arbetar i ett företag med annat språk?

Ja, det går bra att välja sitt lokala språk. Menyerna blir på svenska, men kontoplaner och rapporter etc blir förstås fortfarande på företagets språk.

Kan jag konsolidera företag med olika valutor och kontoplaner?

Ja, konsolidering kan göras av företag som ligger under samma instans.

Kan jag manuellt delbetala en leverantörsfaktura i USD?

Du kan göra en delbetalning i utländsk valuta. Välj rätt betalningsmetod och likvidkonto, ange sedan beloppet i samma valuta som ditt valda likvidkonto har. Ange först beloppet i huvudet och sedan på raden. Fakturan kommer ha ett restbelopp efter delbetalningen och fortfarande vara öppen.

Finns det stöd för autogiro i Visma.net?

Visma.net kan inte skapa filer till banken med belopp som ska dras via autogiro eller från systemet skicka ut anmälan om autogiro. Däremot betalningar som kommer in via autogiro kan givetvis registreras som betalningar mot utestående fakturor.

Vad händer med en leverantörsfaktura som är inlagd i t ex juni, men inte blivit godkänd utan blir det i augusti och juni månad sedan har blivit stängd?

Om perioden är stängd bokförs fakturan automatiskt på första dagen på nästa öppna period.

Om jag stängt ett år, t ex 2014 och det visar sig att man behöver göra en efterjustering i balansräkningen. Kan jag öppna 2014 igen, göra justeringen och stänga igen?

Under inställningar i redovisning kan du välja tillåt bokföring till stängda perioder. Bockar du i denna så kan du bokföra på alla perioder och år som är stängda. Glöm inte att stänga den igen.

 

 

Vill du ha ännu mer information – välkommen in på Visma Community.

Visma