Skatteverk och skatteredovisning i flera länder

Mer om ämnet mervärdesskatt och speciallösningar som vi gjort under 2018. Här handlar det om en lösning för företag som passerar tröskelnivån för försäljning i ett annat land och därmed blir inhemsk momsskyldig i det landet. 

En av våra kunder säljer läkemedel globalt, har lager och tillverkning i flera länder. Eftersom man inte vill öppna bolag i alla länder blir man skattskyldig när försäljningen passerar tröskelnivåerna. På dessa marknader måste bolaget momsregistrera sig och ta ut det landets moms av sina kunder. I varje land fastställs ett tröskelvärde för denna typ av försäljning (omsättningströskel).

I Visma.net ERP är det möjligt att ha flera skatteverk vilket medför att det går att automatisera hela processen och få en komplett momsrapport i landets specifika valuta. Här finns stora besparingsmöjligheter eftersom arbetet med momsredovisningen normalt utförs av inhyrda skattekonsulter från det lokala landet. Kombinationen av ett lokalt skatteverk med landets egna konfigurerade momssatser och en orientering av plats på en faktura i Visma.net ERP ger en direkt automatisering av momsredovisningen. Det går alltså att konfigurera upp en automatisering för momsen och få en komplett momsrapport för företagets försäljning inom det lokala landet, försäljning från det lokala landet till annat EU-land och försäljning från det lokala landet till land utanför EU.

Kontakta oss gärna om den här typen av lösning intresserar er.

Blogg

Skatteverk och skatteredovisning i flera länder

Mer om ämnet mervärdesskatt och speciallösningar som vi gjort under 2018. Här handlar det om en lösning för företag som passerar tröskelnivån för försäljning i ett annat land och därmed blir inhemsk momsskyldig i det landet. 

Schablonmässigt beräknad avdragsgill moms för vårdbolag

Vi bloggar vidare om några av de speciallösningar för mervärdesskatt som vi gjort under 2018. Här är ett exempel som berör vårdbolag där delar av verksamheten är momsbelagd.

Moms och vinstbeskattning för resebyråer

Det faktum att momsen i Visma.net ERP är uppbyggt på koder, till skillnad mot många andra affärssystem där momsen är knuten till konton, ger ger stora möjligheter till speciallösningar för att hantera moms. Vi kommer att blogga om några av de speciallösningar för mervärdesskatt som vi gjort under 2018.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy